domingo, 9 de octubre de 2016

En acabar un projecte... Què has après?


Una rúbrica.

Després de cada projecte el nostre alumnat de F.P.Bàsica realitza la rúbrica que vos presentam aquí. Aquesta és un instrument  d'acció formativa que ajuda a l'alumne com a nosaltres a concretar el què ha après i com. Ens i els ajuda a detectar possibles dubtes i resoldre'ls. Els hi explicam que la rúbrica forma part del projecte, i per tant, de la valoració final del mateix.


0 comentarios:

Publicar un comentario